fbpx

VIDEOARKIV >

Om oss

Vår dröm för Echurch

Vi drömmer om en församling som byggs på Guds ord och Andens kraft.

En församling där Jesus alltid är i centrum, där Gud blir ärad och upphöjd och som på allvar vill utbreda Guds rike.

En församling som ser tecken, under och mirakler ske ibland oss.

En församling där gudsfruktan betyder mer än människofruktan, som inte går anpassningens eller kompromissens väg, utan är salt och ljus i den här världen.

Vi drömmer om en familj där det finns plats för alla att växa och utvecklas.

En familj för alla åldrar, för singlar och för gifta, för alla yrkeskategorier och för alla nationaliteter.

En familj där vi visar omsorg och tar ansvar för varandra.

En familj där alla blir sedda, där vi är måna om att upptäcka och ge utrymme för varandras gåvor.

En familj av lärjungar som följer Jesus, som lär av honom och som blir formade av honom.

Vi drömmer om att kunna sprida evangelium i dess fulla kraft till alla människor, om andligt genombrott och väckelse i Uppsala, om en församling som växer till 50.000 medlemmar. Om att vara en missionerande församling som är engagerade i team resor, kampanjer och samarbeten på missionsfälten.

Vi drömmer om att vara en bedjande församling som prioriterar och har fokus på bön. Om en bönetjänst som växer till en ständig bön inför Herrens ansikte.

Vi drömmer om en relationell församling, om växande och välmående Connect grupper som är ”den lilla församlingen i den stora”. Om intressegrupper som utvecklas till naturliga kontaktpunkter att bjuda in andra till. Om stöd till kristna företagare att utveckla sina verksamheter.

Vi drömmer om att få vara en utrustande och producerande församling, där gåvor och kreativitet kan utvecklas. Om en bibelskola för allt Guds folk, om en lovsångsakademi som utvecklar sång, musik och andra kreativa uttryck till Guds ära. Om ett växande mediaarbete där vi använder TV, sociala medier, hemsidor och appar som redskap för uppdraget. Om Onlinekyrkan, ”kyrkan för de som inte går i kyrkan”.

Vi drömmer om en växande barmhärtighetstjänst där vi aktivt söker motverka fattigdom, ensamhet och misär i alla dess former. Om aktivt stöd till dem som går igenom tuffa perioder, om ett äldreboende där värdig omsorg kan ges, om ett härbärge för de mest utsatta. Om Miracle night’s där vi tillsammans tror för Guds mirakler i omöjliga situationer.

Vi drömmer om att vara till välsignelse och utgöra en positiv kraft för Uppsala. Om Heavenly Nation som ett kristet alternativ till nationslivet. Om att aktivt bidra till ungdomsmiljön i staden genom träffpunkter och kristen ungdomsgård. Om ”Älska Uppsala”, som en festival där alla kan vara med och visa hjärta för Uppsala.

Vår mission är att förkunna evangeliet i dess fulla kraft, på alla sätt och till alla människor i alla länder!