fbpx

Om oss

budskap av tro, hopp och kärlek

EChurch är full av människor som upptäckt en otrolig livsglädje och mening med livet genom sin personliga relation med Jesus. Det finns en ljus framtid och ett hopp för alla som kommer till honom.  

Denna förståelse av Gud vill vi ska reflekteras i våra gudstjänster och i allt annat vi gör.

Varje gång vi kommer tillsammans för att tillbe Gud så firar vi vad Jesus har gjort för oss och därför kallar vi våra gudstjänster ”Celebration”. Vi vill förmedla ett budskap av tro, hopp och kärlek!

Vi tror på gemenskapen människor emellan och vill bygga relationer där vi delar livet tillsammans.

EChurch vill vara en ”plantskola” där var och en utrustas och kan komma in i tjänst i enlighet med det Gud kallat dem till

Om oss

budskap av tro, hopp och kärlek

EChurch är full av människor som upptäckt en otrolig livsglädje och mening med livet genom sin personliga relation med Jesus. Det finns en ljus framtid och ett hopp för alla som kommer till honom.  

Denna förståelse av Gud vill vi ska reflekteras i våra gudstjänster och i allt annat vi gör.

Varje gång vi kommer tillsammans för att tillbe Gud så firar vi vad Jesus har gjort för oss och därför kallar vi våra gudstjänster ”Celebration”. Vi vill förmedla ett budskap av tro, hopp och kärlek!

Vi tror på gemenskapen människor emellan och vill bygga relationer där vi delar livet tillsammans.

EChurch vill vara en ”plantskola” där var och en utrustas och kan komma in i tjänst i enlighet med det Gud kallat dem till

Det här är echurch

”Frälsningen ges av nåd och därför kan alla ta del av den, oavsett bakgrund eller vad livet fört med sig”

EChurch är en evangelisk församling och namnet står för Evangelical Church.

Vi står för evangeliets grundsanningar som de mejslades fram under reformationen.

Evangelium i fokus – Guds frälsande kraft är verksam genom tron på evangeliet om Jesu död och uppståndelse. Genom Jesus kan alla försonas med Gud, ta emot syndernas förlåtelse och bli Guds barn.

Frälsningen ges av nåd och därför kan alla ta del av den, oavsett bakgrund eller vad livet fört med sig. Gud vill hela, välsigna och upprätta varje person som vänder sig till honom!

Evangelium ger oss framtidshopp; att alla Guds barn en dag ska uppstå och tillbringa evigheten med honom.

EChurch är en pingst-karismatisk församling. Jesus betjänade människorna i det dåtida Israel genom den helige Andes kraft. Genom det satte han exemplet för vad församlingen fortsättningsvis skull utföra utöver hela världen. När lärjungarna senare fick del av Andens kraft gjorde de samma gärningar som de sett Jesus göra.

Andens liv och gåvor är avgörande viktiga både för personlig utveckling och att kunna tjäna Gud i olika kallelseuppgifter. Apostlagärningarnas kristendom är normalkristendom! 

Vill du ta del av de tros- och lärosatser församlingen bygger på så finns de här

Vår dröm

Vår mission är att förkunna evangeliet i dess fulla kraft, på alla sätt och till alla människor i alla länder!

Medlemskap

Medlemskap ger familjetillhörighet i församlingen EChurch och är ett steg av överlåtelse till den lokala församlingsgemenskapen.

Guds löftesord till oss

Vi har upplevt 2 Mos 34:10 som ett Guds tilltal till församlingen. Ett löfte att tro på och något att sträcka oss efter att få se och uppleva:

 ”HERREN svarade: ”Se jag sluter ett förbund: Inför hela ditt folk skall jag göra sådana under som inte har gjorts på hela jorden eller hos något folk. Och hela det folk du är ibland skall se HERRENS gärning, ty det som jag gör med dig är förunderligt stort.”

Företagssponsorer

 
Badrumseliten
Byman Finsnickeri
Erik Stigsson
Lahti Group
Österby Fastighets AB
 

Företagssponsorer

 
Badrumseliten
Byman Finsnickeri
Erik Stigsson
Lahti Group
Österby Fastighets AB
 

Kontakta oss

 

info@echurch.se
Murstensvägen 2
753 67 Uppsala

6 + 6 =