fbpx

VIDEOARKIV >

medlemsansökan

Bli medlem

Medlemskap ger familjetillhörighet i församlingen EChurch och är ett steg av överlåtelse till den lokala församlingsgemenskapen. Var och en som omvänt sig och i tro på evangeliet bekänt och tagit emot Jesus Kristus som Herre är välkommen som medlem.
Medlem förväntas vilja leva ett liv i efterföljelse av Jesus Kristus och i samklang med församlingens ledarskap vara engagerad i utbredandet av Guds rike genom EChurch.
Medlem uppmuntras vara med i en Connect grupp, den ”lilla församlingen i den stora”. En plats för gemenskap, omsorg, tillväxt och en viktig del av församlingslivet.

Jag ger härmed tillåtelse att

Frivilligarbete

15 + 10 =

Vänligen bekräfta innan du skickar in.

I överensstämmelse med lagen om skydd av personuppgifter (GDPR) ger jag härmed EChurch mitt medgivande att samla in och använda mina personuppgifter genom att klicka i rutan och skicka in detta formulär. Dessa uppgifter kommer att användas i syfte att behandla min medlemsansökan, administrera mitt medlemskap och att betjäna och tillgodose mina behov. Dessutom kan uppgifterna användas för att kontakta mig angående medlemskap och andra EChurch-relaterade händelser och aktiviteter via telefonsamtal, textmeddelanden, post och mejl.

Genom mitt deltagande och engagemang i alla kyrkorelaterade aktiviteter kan mina foton,  ljud- och videoinspelningar användas av EChurch för interna och externa sammanhang. Detta kan ske genom medier, inklusive, men inte begränsat till, tryckt material, elektroniska publikationer, webbplatser och sociala medieplattformar. Jag är medveten om att jag kan uppdatera mina personuppgifter och/eller dra tillbaka det samtycke som lämnats av mig, närsomhelst genom att kontakta info@echurch.se